Update Travel Measures to Thailand

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย (Latest Update February 8, 2022)
 • ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (http://tp.consular.go.thอย่างน้อย วัน ก่อนเดินทาง (ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน)

1. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ QR Code ทางอีเมล สำหรับใช้แสดงต่อสายการบิน และ ตม. ไทย หากไม่มี QR Code จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย

2. ขณะลงทะเบียน ะต้องเลือก "โครงการ" สำหรับการเดินทางเข้าไทย (Test & Go, Alternative Quarantine (AQ) หรือ Sandbox) หากเลือกผิดโครงการ จะต้องลงทะเบียนใหม่ ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถเข้าไทยได้ตามโครงการที่ประสงค์ (ดูรายละเอียดโครงการด้านล่าง)

 • กระบวนการพิจารณาของระบบ Thailand Pass ใหม่

1. ระบบ Thailand Pass ไม่เหมือนกับระบบ Passenger Locator Form ของยุโรป ที่ลงทะเบียนแล้วได้ QR Code ทันนี้

2. ลำดับแรก เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จ เจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้ามาตรวจสอบหลักฐานการจองที่ท่าน upload มาขณะลงทะเบียนก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้จ่ายเงินจริง และการจองรวมค่ารับจากสนามบินและค่าตรวจ RT-PCR จริง

3. ลำดับที่สอง เมื่อโรงแรมตรวจสอบหลักฐานการของโรงแรมเรียบร้อยแล้ว ขั้นถัดไป เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของไทย จะเป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานการฉัดวัคซีนและเอกสารอื่น ๆ ของท่าน

 • หากท่านเอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข จะถูกปฏิเสธ Thailand Pass และต้องลงทะเบียนใหม่
 • เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ หากท่านเขียนชื่อผิด ระบุเมืองต้นทางผิด หรือเปลี่ยนวันเดินทางถึงไทย ท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติ Thailand Pass ได้ จึงขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยที่สุด 7 วัน

ผู้ที่ได้รับ QR Code ผ่านระบบ Thailand Pass ก่อนวันที่ ก.พ. 2565

 • สามารถใช้ QR Code ดังกล่าวเดินทางเข้าไทยตามโครงการเดิมที่เลือกไว้ได้
 • แต่หากประสงค์ที่จะเปลี่ยนโครงการ (เช่น เปลี่ยนจาก Sandbox หรือ AQ เป็น Test & Go) จะต้องลงทะเบียนใหม่ ไม่สามารถใช้ QR Code เดินทางเข้าไทยได้
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Thailand Pass คลิกที่นี่

ตั้งแต่ ก.พ. 2565 สามารถลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass ภายใต้ โครงการ ได้แก่

 • (1) "Test & Go"

 • ให้ใช้หลักฐานเที่ยวบินขาออกจากไทยแทนหลักฐานการจองโรงแรมคืนวันที่ 5
 • หากอยู่ในไทยน้อยกว่า 5 วัน (หรือเดินทางออกจากไทยในวันที่ 5)
 • เพียงแต่เมื่อถึงหน้าในระบบ PSAS ที่ขอให้ท่านต้องเลือกศูนย์ตรวจฯ ให้ท่านเลือก "Other Center (i will book it by myself)" ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจ RT-PCR เพียง 1 ครั้ง ในจังหวัดภูเก็ต
 • หากท่านได้จ่ายเงินค่าตรวจ RT-PCR ไปแล้ว 1 ครั้งกับโรงแรมนอกจังหวัดภูเก็ต (เป็นส่วนหนึ่งของ package การจอง) ท่านไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำสองผ่านระบบของ PSAS
 • หากไม่มีชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ของท่าน สามารถเลือก "other hotel" ได้
 • สำหรับโรงแรมนอกจังหวัดภูเก็ต (ไม่ว่าจะสำหรับคืนที่ 1 หรือคืนที่ 5) ขอให้ท่านเลือกตามรายการ drop down options ที่ปรากฏในระบบ
 • โปรดทราบ ขณะจองการตรวจ RT-PCR ผ่านระบบ PSAS ระบบจะบังคับให้เลือก 2 โรงแรม
 • ต้องจองและจ่ายค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง (สำหรับคืนที่จะพักที่ภูเก็ต ไม่ว่าจะสำหรับคืนที่ 1 หรือคืนที่ 5) ผ่านระบบ PSAS ที่เว็บ www.thailandpsas.com
 • ผู้ที่ประสงค์เข้า Test & Go ที่ภูเก็ต/กระบี่/พังงา ควบคู่กับจังหวัดอื่น (อาทิ คืนที่ 1 พักที่ภูเก็ต คืนที่ 5 พักที่กรุงเทพฯ หรือ คืนที่ 1 พักที่สมุย คืนที่ 5 พักที่ภูเก็ต)
 • ผู้ที่เดินทางเข้า Test & Go ที่ภูเก็ต/กระบี่/พังงา จะต้องจองและจ่ายค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ผ่านระบบ PSAS ที่เว็บ www.thailandpsas.com
 • สามารถจองเป็น Test & Go package กับโรงแรมเดียวอย่างน้อย 5 คืน (รวม airport pickup และการตรวจ RT-PCR 2 ครั้งได้)
 • ไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืน / สามารถจองโรงแรมในคนละจังหวัดได้
 • คืนวันที่ 5 ต้องรวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง (การชำระค่าตรวจ RT-PCR สำหรับผู้เดินทางเข้าภูเก็ต มีระบบแยกต่างหาก - ดูด้านล่าง)
 • คืนวันที่ 1 ต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pickup) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง (การชำระค่าตรวจ RT-PCR สำหรับผู้เดินทางเข้าภูเก็ต มีระบบแยกต่างหาก - ดูด้านล่าง)
 • ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) สำหรับคืนวันที่ 1 และวันที่ 5
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว จะถือว่าฉีดวัคซีนครบโดส หากสามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อ
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยภายใต้โครงการ "Test & Go" (ไม่กักตัว) ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 • ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง
 • หากเดิมวางแผนอยู่ไทยไม่ถึง 5 วัน แต่เปลี่ยนใจอยู่ต่อ จะต้องจอง รร. (รวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง) สำหรับคืนวันที่ 5 ด้วย
 • ระหว่างวันที่ 1 และ 5 สามารถเดินทางในไทยได้อย่างอิสระ แต่ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการการควบคุมโรคของไทยอย่างเคร่งครัด
 • ขณะรอผลตรวจฯ แต่ละครั้ง จะต้องพักในห้องของโรงแรม จะออกจากห้องได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลตรวจฯ เป็นลบ
 • รายชื่อโรงแรม SHA Extra+ https://web.thailandsha.com/shaextraplus
 • รายชื่อโรงแรม AQ ได้ คลิกที่นี่
 • ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
 • ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันการหายป่วยได้กรณีที่ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD) 

      (2) Alternative Quarantine (AQ)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส

 1. กักตัวในโรงแรม AQ 10 วัน
 • จองและจ่ายค่าที่พักเต็มจำนวน หรือจ่ายเงินมัดจำแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
 • หลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pick up) และค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)
 • ดูรายชื่อโรงแรม AQ ได้ คลิกที่นี่
 • การจองโรงแรม AQ ให้ติดต่อโรงแรมโดยตรง หรือจองผ่านทาง www.agoda.com/quarantineth / https://asq.locanation.com / https://asq.ascendtravel.com / https://asqthailand.com / https://entrythailand.go.th (ไม่สามารถจองผ่านตัวแทนออนไลน์อื่น ๆ ได้)
 • ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
 • ยกเว้นคนไทย (อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง)
 • ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD)
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันการหายป่วยได้กรณีที่ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก

*หมายเหตุ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถเลือกเข้าไทยภายใต้โครงการ AQ ได้เช่นกัน โดยให้จองโรงแรม AQ 7 วัน (แทนการจอง 10 วัน) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ AQ

        (3) Sandbox

 • ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว สามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อได้
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยภายใต้โครงการ "Test & Go" (ไม่กักตัว) ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 • ไม่ต้องกักตัวในโรงแรม แต่ต้องอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่น ๆ ได้

พื้นที่ Sandbox ได้แก่

 • พื้นที่ 4: เกาะช้าง (เพิ่มวันที่ 1 ก.พ. 2565)
 • พื้นที่ 3: เมืองพัทยา อ. บางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ (เฉพาะ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่) (เพิ่มวันที่ 1 ก.พ. 2565)
 • พื้นที่ 2: เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน
 • พื้นที่ 1: ภูเก็ต กระบี่ พังงา

         ต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ ในพื้นที่ อย่างน้อย 7 วัน

 • ต้องมีหลักฐานการจอง/ชำระค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง
 • สำหรับเกาะสมุย/เกาะเต่า/เกาะพะงัน อย่างน้อยคืนแรกจะต้องเป็นโรงแรมในสมุย ส่วนอีก 6 คืนจะพักที่สมุย เกาะเต่า หรือเกาะพะงัน ก็ได้
 • หลักฐานการจองจะต้องระบุว่ารวม airport pickup ด้วย (ไม่สามารถจองผ่าน booking.com ได้)
 • จองข้ามพื้นที่ไม่ได้ ยกเว้นระหว่างพื้นที่ 1 กับพื้นที่ 2 (เปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 โรงแรม)

สำหรับพื้นที่ 1 (ภูเก็ต/กระบี่/พังงา) ให้จองและชำระค่าตรวจ RT-PCR แยกจากการจองโรงแรม โดยจองผ่านระบบ www.thailandpsas.com

สำหรับพื้นที่อื่น ให้จองและชำระค่าตรวจ RT-PCR พร้อมกับการจองโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานการจองโรงแรม

 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD) 
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันการหายป่วยได้กรณีที่ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก
 • ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 • ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
 • สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus

เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางบิน

 • ภูเก็ต/กระบี่/พังงา ผู้เดินทางสามารถบินตรงไปสนามบินภูเก็ต ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพเพื่อต่อไปภูเก็ตได้ ยกเว้นต่อเครื่องกับสายการบินพิเศษ "sealed route" (หากมี) เช่น PG5275 และ PG5279 และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-ภูเก็ต แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น หากท่านจองตั๋วแยก หรือจองเที่ยวบินที่ไม่ใช่ "sealed route" จะไม่สามารถเดินทางต่อไปภูเก็ตได้
 • เกาะสมุย/เกาะเต่า/เกาะพะงัน ผู้เดินทางสามารถบินตรงไปสนามบินสมุย หรือ เปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ แต่ต้องต่อเครื่องกับสายการบิน "sealed route" เท่านั้น เช่น PG5125 / PG5151 / PG5171 และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-สมุย แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น ากท่านจองตั๋วแยก หรือจองเที่ยวบินที่ไม่ใช่ "sealed route" จะไม่สามารถเดินทางต่อไปสมุยได้
การลงทะเบียนระบบ THAILAND PASS เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

273492566 289953286564862 2318133151427379830 n