ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมวันดินโลก ณ หน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพวะ

 

เมื่อวันที่ 11 และ 14  พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ให้...

 

เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2565 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

24 กันยายน 2565 ชุมชน สภาองค์กรชุมชนเขตราชเทวี ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเ...

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื...

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา...

 

       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมรามาธิบดีอาวุโส...

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานการพยาบาลอายุร...