งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ มอบอุปกรณ์อ่างล้างมือแบบพกพา จำนวน...

 

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการสัมนาถอดบทเรียนการจัดอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกั...

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม มอบรางวัลและปิดโครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอี...

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสอารอ...

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาค แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่...

ดูเนื้อหาข่าวสารน่ารู้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ

RAMA CHEER ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543