พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมโครงการ กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1 วันที่ 9 กรกฏาคม 2563

 

โครงการเกษตรอินทรีย์สร้างวิถีสุขภาพ จัดกิจกรรมปลูกผักบุ้ง ณ สวนสุขวนา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

รับมอบสเปรย์ฉีดหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ขวด จากรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณบดี คณะเภสัชศาสต...

 

กิจกรรม Cooking class โครงการกลัวอ้วนแล้วไม่อยากอ้วนอีก Season 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศจย. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนซอยสวนเงิน นำทีมโดย รศ.ดร.นพ...

ดูเนื้อหาข่าวสารน่ารู้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ

RAMA CHEER ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543