เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ อบรมหลักสูตรโภชนบำบัด และการบริหารรุ่นที่ 31  สมัครระหว่างวันที่ 2 มกราคม...
 
Healthy Happy Cooking Class
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Healthy Happy Cooking Class
 
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญชมการสาธิตอาหาร พบกับ 2 เมนู เพื่อสุขภาพ ยำมะระกุ้งสด และทับทิมกรอบบีท...
 
เมนู Healthy Snack Cracker และ ยำก้านคะน้า โดย คุณหทัยวรรณ บุญถูก และคุณเคลือวัลย์ เกษรบัว นักวิชาการโภชน...
 
ภาพกิจกรรม อาหารสาธิต พิชิตโรค เมนู เต้าหู้นมเย็น โดยคุณสุทธิกานต์ โสดา และคุณหทัยวรรณ บุญถูก
 
ผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรม เปิดครัว สู้โรค ประจำเดือนพฤษภาคม กับเมนูยำไก่ใส่มะม่วง และเมนูยำมะระกุ้งสด ขอขอ...

ดูเนื้อหากิจกรรม

การจัดการความรู้ (KM)

 
การทำโจ๊กผู้ป่วยแบบง่าย เพื่อความสะดวกในการเตรียมโจ๊ก และลดขั้นตอนในการผลิต
 
การทำซอสลดเกลือเพื่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการรับประทานอาหารจำกัดโซเดียมและรับประทานอาหา...
 
การคำนวณราคาสลัดบาร์โดยเทียบตาราง เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการคำนวณราคา