ตำราจักษุวิทยา รามาธิบดี

ชื่อหนังสือ       จักษุวิทยา รามาธิบดี
ISBN              978-616-443-154-6
บรรณาธิการ    อาภัทรสา เล็กสกุล
จำนวนหน้า      352  หน้า

ตัวอย่าง Chapter 44 Chemical Burn

           Chapter 46 Hyphema

สนใจสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 399 บาท โอนเงินเลขที่บัญชี 0264588905 ชื่อบัญชี "ราษฎร์แพทย์" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ และที่อยู่ในการจัดส่ง มาที่ tchutikul@hotmail.com