ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

 

      ผลงานดังกล่าว เป็นการคิดค้นนวัตกรรมการสร้างก้อนเนื้อมะเร็งจำลองของมะเร็งจอตาในเด็ก โดยการนำเซลล์มะเร็งจอตาจากผู้ป่วยไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี การสร้างออร์แกนอยด์ (organoid technology) เพื่อสร้างโมเดลให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเสมือนก้อนเนื้อมะเร็ง ผลงานนี้เป็นผลงานแรกที่ถูกค้นพบโดยแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมนี้ใช้ผลิตโมเดลของโรคมะเร็งจอตาในเด็กที่มีลักษณะคล้ายเนื้อเยื่อมะเร็งขนาดเล็ก โดยก้อนเนื้อมะเร็งจำลองนี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวแทนโรค และสามารถนำผลงานนี้ไปต่อยอด เช่น ใช้ในกระบวนการทดสอบยาเพื่อหาตัวยาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงต่ำในการรักษามะเร็งจอตาในเด็ก นอกจากนี้ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports เมื่อปี 2018

Saengwimol D, Rojanaporn D, Chaitankar V, Chittavanich P, Aroonroch R, Boontawon T, Thammachote W, Jinawath N, Hongeng S, Kaewkhaw R. A three-dimensional organoid model recapitulates tumorigenic aspects and drug responses of advanced human retinoblastoma. Sci Rep. 2018 Oct 23;8(1):15664. doi: 10.1038/s41598-018-34037-y. PMID: 30353124; PMCID: PMC6199308.

Link to full text คลิก