ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงาน " 13th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

" 13th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents" จดหมายเชิญประชุม

วันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจาก QR Code ในโปสเตอร์ด้านล่าง