รางวัล The Giver Award เนื่องในวันพระราชทานนามมหิดล

รางวัล The Giver Award เนื่องในวันพระราชทานนามมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

       "...รางวัล The Giver Award เนื่องในวันพระราชทานนามมหิดล..." เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (2 มีนาคม) ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเข็มเครื่องหมาย เนื่องในโอกาสครบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

       ในโอกาสนี้ ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัล "The Giver Award" จากการทำกิจกรรมของนักศึกษาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ตามโครงการ Mahidol Day of Service ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายธนาคารจิตอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น เป็นผู้รับมอบรางวัลในครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!