เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่มีความสนใจมา Elective รายวิชา ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน Clinical experience of Emergency Medicine for elective medical students)  ประจำปีการศึกษา 2566-2567

เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่มีความสนใจมา Elective รายวิชา

ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน

Clinical experience of Emergency Medicine for elective medical students) 

ประจำปีการศึกษา 2566-2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โปรดทราบก่อนมา Elective

1. มีผลการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ถ้าได้เป็น sinovac หรือ sinopharm จำเป็นต้องได้รับ booster ด้วย AZ or mRNA vaccine

2. มีผล ATK or PCR Covid อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน Elective

3.นักศึกษาจากสถาบันภายในประเทศไทยหลังจากลงทะเบียนแล้วให้ทางต้นสังกัดส่งหนังสือ ขอเข้า Elective มายัง
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยามหิดล (เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
   พร้อมแนบเอกสารหลักผลการรับวัคซีนและผล ATK or PCR Covid มาด้วย

4.นักศึกษาชาวไทยจากสถาบันต่างประเทศให้ลงทะเบียนผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ก่อนมา Elective ล่วงหน้า 2 เดือน
   โทร 02-201-0057 คุณปพิชญา พานิชตระกูล ผู้ประสานงาน

Table course for elective student คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียน ประจำปี 2567 คลิกที่นี่