เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

รางวัลประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ได้รับรางวัลจาก ก.พ.ร.

ประเภทการพัฒนาการบริการเป็นเลิศ ผลงานเรื่อง

"แถบฉุกเฉินกู้ชีพเด็กรามาธิบดี Ramathibodi Pediatric Emergency Card(RPEC)"

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

 

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล กพร. ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานเรื่อง "แถบฉุกเฉินกู้ชีพเด็กรามาธิบดี Ramathibodi Pediatric Emergency Card(RPEC)" โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ