เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

รางวัลผู้หล่อเลี้ยงคุณภาพและแรงบัลดาลใจ

ได้รับรางวัล "ผู้หล่อเลี้ยงคุณภาพและแรงบันดาลใจ"

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์กระประชุม IMPACT เมืองทองธานี