เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

รางวัลชมเชย การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative Care Center) เบ็ดเสร็จจุดเดียว

ได้รับรางวัลชมเชยจาก ก.พ.ร.

"การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative Care Center) เบ็ดเสร็จจุดเดียว"

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ