งานเลี้ยงปีใหม่ commed

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน วันที่ 18 ธันวาคม 2556