Transformative learning

Transformative Learning จากเครือข่ายสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนอาชีวเวชศาสตร์

และ เวชศาสตร์ครอบครัว จากโรงเรียนแพทย์ต่างๆ 

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556