งานเลี้ยงส่ง ผศ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร

งานเลี้ยงส่ง ผศ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
และเลี้ยงต้อนรับ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ และ นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์

วันที่ 23 เมษายน 2557