ภาพกิจกรรมปี 2555-2556

ภาพกิจกรรมปี 2555-2556

รูปภาพกิจกรรม วันที่
พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร 27 ธันวาคม 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ 18 ธันวาคม 2556
การเยี่ยมสำรวจฝ่ายการศึกษา ด้านการประเมินผลการศึกษา 14 ตุลาคม 2556
โครงการพัฒนาบุคลากร และการทำงานเป็นทีม 8 - 9 ตุลาคม 2556
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  ศึกษาดูงาน NGO 8 ตุลาคม 2556
Transformative learning 27 กันยายน 2556
นักศึกษารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจาก ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร 10 กรกฎาคม 2556
คณบดีมอบโล่รางวัล แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 27 มิถุนายน 2556
งานเลี้ยงต้อนรับ พญ.สวนีย์ ศรีเจริญธรรม  
กิจกรรมนำเสนอป้ายโปสเตอร์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 3 พฤษภาคม 2556
ผลงานป้ายโปสเตอร์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  
กิจกรรมทำป้ายโปสเตอร์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 29 มกราคม 2556
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 9-20 มกราคม 2556
พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์ 28 ธันวาคม 2555
การประชุมเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพฯ 26 กรกฎาคม 2555
เลี้ยงต้อนรับ ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2555
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 11-15 มกราคม 2555