กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพ กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554