กิจกรรมภาคสนาม นักศึกษาชั้นปี3 ปีการศึกษา 2555

 

รูปภาพ ออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มอุ้มผาง

  

 

 

 

   

 

กลุ่มด่านซ้าย

 

 
 

 

   
กลุ่มอุบลรัตน์ 1-2
     
     

 

     
 

 

   
กลุ่มมาบตาพุด - บ้านฉาง
     
     
     
     
     
กลุ่มบ้านค่าย
     
   
     
   
     
     
กลุ่มครบุรี