พิธีทำบุญตักบาตร แก่คณะพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555

พิธีทำบุญตักบาตร แก่คณะพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 วันที่ 28 ธันวาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี