You are here

นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักศึกษาเอกแก้ไขการพูดชั้นปีที่ 4 จากทีมแพทย์ปฏิรูป มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการ “Club Young FIT คิดสร้างชาติ”

 

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักศึกษาเอกแก้ไขการพูดชั้นปีที่ 4 จากทีมแพทย์ปฏิรูป มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการ “Club Young FIT คิดสร้างชาติ”

จัดโดย Future Innovative Thailand Institute ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟ้าวันใหม่ จากผลงานแผนการปฏิรูปประเทศเรื่อง “พลิกมุมมอง มองคนพิการ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจะเข้าสู่การแข่งขันรอบแชมป์ชิงแชมป์ เพื่อชิงรางวัลพิเศษเดินทางไปทัศนศึกษาที่ Oxford University ณ สหราชอาณาจักร ต่อไป

 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com