ผลงานเรื่อง ฉันจะรักเธอ I love you ได้รางวัล เรื่องเล่าเร้าใจ

 
ผลงานเรื่อง ฉันจะรักเธอ I love you ของนายปฎิิพันธ์ อนุรักษ์ธรรม ได้รางวัล เรื่องเล่าเร้าใจ
ในงานมหกรรมคุณภาพ(Quality Conference) ครั้งที่22 ประจำปี 2558
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี