ผลงานเรื่อง “การฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ตามรูปแบบในชุมชน”

 

ผลงานเรื่อง “การฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ตามรูปแบบในชุมชน” ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิประจำปี 2556 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 6 “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะผู้วิจัยร่วม
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี