You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน เพื่อพัฒนางานบริการ 2566 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน เพื่อพัฒนางานบริการ 2566 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ผู้สนใจกรุณา Download เอกสารเพื่อใช้ประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน สาขาพรีคลินิก และเพื่อพัฒนาแพทย์บริการรอบที่ 1 ปี 2565

2. ใบ Checklist เอกสารที่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 สำหรับแพทย์พัฒนางานบริการทั่วไป และสาขาพรีคลินิก ปี 2565

3. จดหมายแนะนำผู้สมัคร

4. แบบสอบถามความต้องการสาขาที่จะปฏิบัติงาน

5. โครงสร้างจัดสรร สำหรับแพทย์พัฒนางานบริการทั่วไป และสาขาพรีคลินิก

6. ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนสายบริการ

7. รายละเอียดการสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 2565

 

Upload เอกสารประกอบการสมัครแพทย์ใช้ทุนฯ คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นี่

 

** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ E-mail : Clinic_ramas@mahidol.ac.th **