You are here

ขอแสดงความชื่นชมแด่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (กู้ชีพนฤบดินทร์)

 

          ขอแสดงความชื่นชมแด่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (กู้ชีพนฤบดินทร์) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่นำทีมเข้าช่วยเหลือเหตุอุบัติภัยหมู่ รถกระบะสองแถวส่วนบุคคลชนกับรถบรรทุกสิบล้อ

ณ บริเวณหน้าวัดศรีจันทาราม ถ.สุขุมวิทสายเก่า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.10 น.

ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยได้รับคำสั่งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ

จากการปฏิบัติการในครั้งนี้ กู้ชีพนฤบดินทร์ได้บริหารจัดการสถานการณ์

และช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับทีมอาสาสมัครกู้ภัย รวมถึงการควบคุมสถานการณ์และประสานงานได้อย่าง

รวดเร็วและเหมาะสม จนส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ขอขอบคุณทีมกู้ชีพนฤบดินทร์ นำทีมโดย

นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หัวหน้าเวร)

นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจักษ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Field Commander)

นฉพ.ปิยพงษ์ ไชยชนะ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นายบัญชา โสดา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์