You are here

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1 ล้านบาท

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1 ล้านบาท

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง ราคา 1,000,000 บาท จากพระคณานัม ธรรมวุฒาจารย์ (ณรงค์ ล้อไพบูลย์)

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และทีมผู้บริหาร อาจาย์แพทย์ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562