You are here

กลุ่มบริษัทเมืองโบราณนำเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งการกุศลมามอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กลุ่มบริษัทเมืองโบราณนำเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งการกุศลมามอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กลุ่มบริษัทเมืองโบราณนำเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งการกุศลมามอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กลุ่มบริษัทเมืองโบราณนำเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งการกุศลมามอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ในวันพุธที่ 19 มิถุนายนที่ผ่าน กลุ่มบริษัทเมืองโบราณนำโดย คุณบุญเลิศ สกลภักดิ์ เลขาธิการคลัง กลุ่ม​บริษัท​เมืองโบราณ

และคุณไพศาล สินรัมย์ เลขาธิการทูต กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ

ได้นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ก้าวหนึ่ง ณ เมืองโบราณ "OZONE RUN" จำนวน 172,479 บาท

มอบให้กับ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์พร้อมทีมผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ