You are here

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล (Assist. Prof. Tantawan Awirujworakul, M.D.)
อาจารย์
                                                                                                                                                                             
 
แพทย์หญิงมนัสพร มานัสสถิตย์ (Manusporn Manatssathit, M.D.)
อาจารย์
 
 
 
แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา (Winitra Kaewpila, M.D.)
อาจารย์
 
 
 

 

 

ย้อนกลับ