โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ : อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว

     อาการส่วนใหญ่ที่คนไข้มาโรงพยาบาลบางคนจะมองว่าเป็นอาการทั่วไป เช่น อาการเจ็บคอ หรือว่าเจ็บในช่องปาก อาจจะเกิดขึ้นบ่อยเดี๋ยวก็หายทำให้มาโรงพยาบาลมันค่อนข้างจะลุกลามแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเป็นโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ เราสามารถช่วยชีวิตตัวเองได้ ถ้ามีอาการที่พึงระวังแนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ทุกราย ถ้าเรารู้ตัวเร็วตรวจพบเจอโรคได้เร็ว การรักษาจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดย อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล