งานประชุมวิชาการ Multidisciplinary Management of GU Cancers: A Case-based Approach

 

 • กำหนดการประชุม
   
 • ค่าลงทะเบียน :  ฟรี

คำชี้แจง : สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง
 

 • สถานที่จัดประชุม : ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
   
 • วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 16.00 น.
   
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 
  คุณพิสมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โทรศัพท์ : 02 201 2682, 02 201 0049

  โทรสาร : 02 201 2682