งานโสตทัศนศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

 

งานโสตทัศนศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 
บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและบริเวณหน้าหอพักแพทย์