พิธีถวายอาลัย

 
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อร่าม โรจนสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธีและลงนามถวายความอาลัย นับเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล