บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างภาพ Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558

 

ตัวอย่างผลงานผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างภาพ Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash