ส ร ร ห า ม า ฝ า ก

 

Knowledge Management

 

ดูทั้งหมด

 
 
 
 
งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งเพื่อให้บริการผลิตและใช้สื่อการศึกษาทางการแพทย์ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรใดๆ
หากท่านพบว่ามีข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของงานโสตทัศนศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป