นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

งานนิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5

นิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5
นิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5นิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5
นิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5นิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5นิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิตยสาร @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5 “สะดวกอ่านง่ายแค่ปลายนิ้ว” ซึ่งเป็น E-Magazine ด้านสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนำเสนอข้อมูลและสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบรรณาธิการนิตยสาร @Rama ช่วง Talk with Editor ในประเด็นจุดกำเนิดของนิตยสาร คอลัมน์ต่างๆ ในนิตยสาร ตลอดจนการพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ คุณพลพล พลกองเส็ง ศิลปิน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์