ใช้เจลหล่อลื่น ลดโอกาสตั้งครรภ์จริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 17 เดือน พฤศจิกายน 2557
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ใช้เจลหล่อลื่น ลดโอกาสตั้งครรภ์จริงหรือไม่

เราคงเคยได้ยินเรื่องเจลหล่อลื่นกันมามาก หลายคนคงตั้งคำถามว่า การใช้เจลหล่อลื่นจะมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่?

ตามหลักฐานทางการแพทย์พบว่า เจลหล่อลื่นที่ใช้กันอยู่ตามท้องตลาดส่วนมากมีสารที่เป็นพิษต่อตัวอสุจิ และเจลหล่อลื่นยังขัดขวางการทำงานของเมือกในช่องคลอด ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ในการช่วยนำอสุจิไปผสมกับเซลล์ไข่ของผู้หญิง นอกจากนี้ เจลหล่อลื่นยังทำให้อสุจิเคลื่อนตัวได้ช้าและทำให้อสุจิส่วนมากตายอยู่ที่ปากช่องคลอด

แต่ก็พบว่ามีเจลหล่อลื่นบางยี่ห้อที่เป็นมิตรกับและไม่เป็นอันตรายต่ออสุจิ แถมทำให้การเคลื่อนไหวของอสุจิดีขึ้น จากงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารชื่อดังของต่างประเทศมีข้อมูลสนับสนุนว่า การใช้เจลหล่อลื่นลดการเคลื่อนที่ของอสุจิอย่างชัดเจน โดยเฉพาะส่วนหัวของตัวอสุจิซึ่งปกติแล้วเป็นส่วนแรกที่ต้องใช้เจาะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ บางงานวิจัยพบว่าเจลหล่อลื่นมีผลต่อการสร้างดีเอ็นเอของตัวอสุจิผิดปกติไป

เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่า เจลหล่อลื่นที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดมีทั้งที่มีผลและไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอสุจิ ดังนั้นก่อนเลือกใช้ควรศึกษาข้อมูลก่อนใช้ค่ะ

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 17