แกลลอรี่ภาพถ่าย (Anes web photo gallery)

53: พิธีมุทิตาจิตฯ ภาควิชา 3 เม.ย.2567  52: พิธีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลรุ่น 54 ปี
51: ภาพบรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ 2566
 
50: พิธีต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566
 
49:งานทำบุญปีใหม่ภาควิชา | 29 ธ.ค.2565
 
48: 17 ส.ค.2565 ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 KM Award 2565 
 
47: 21 เม.ย.2565 หลักสูตร RA รับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐาน WFME ซึ่งได้รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม
 
46: ACLS 2022
21-22 เม.ย.2565
 
45: ANTS Workshop 19 ก.ย.2564 (ZOOM) 
 
44: ANTS Workshop 2564 (ZOOM)
 
43: ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้รับการตรวจประเมิน WFME วันที่ 24-25 ก.ย.2563 42: งานสัมมนาแพทย์ประจำบ้าน 2563
 
41: งานปัจฉิมนิเทศวิสัญญีพยาบาล รุ่น 50 2563
 
40: นำเสนอผลงาน คุณธัญญลักษณ์ 2563
39: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นร.วิสัญญีพยาบาล รุ่น50 2563 38: คุณเมธิณีรับรางวัล 2563
37: งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน มิถุนายน 2563 36: งานสัมมนาแพทย์ประจำบ้าน 2562 (2)
 
35: งานสัมมนาแพทย์ประจำบ้าน 2562 (1) 34: ดนตรีในสวน 2562
 
33: งานปีใหม่ 2562 32: รูปงานประชุมภาควิชา 7-8 ธ.ค. 2562
 
31: รับประกาศวิสัญญีพยาบาล รุ่น49 2562 30: งานปัจฉิมนิเทศวิสัญญีพยาบาล รุ่น 49 2562
 
29: ANTS รุ่น 49 2562 28: งานเกษียณ อ.สมชายและคุณเพชรเอง 2562
 
27: งานเกษียณคุณวรรณีและคุณบุญทิวา 2561 26: งานปัจฉิมนิเทศวิสัญญีพยาบาล รุ่น 48 2561
 
25: ASA FUN run ครั้งที่ 1 2561 24: อ.วัลภาและคุณนพดล รับรางวัล 2561
 
23: งานปีใหม่ 2561 (2) 22: งานปีใหม่ 2561 (1)
 
21: 19th HA National Forum วันที่ 13-16 มี.ค. 2561 ณ เมืองทองธานี  20: งานมหกรรมคุณภาพ
ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
วันที่ 24-25 ส.ค. 2560
 
19: งานเกษียณอายุราชการ 2560 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
วันพุธที่ 27 ก.ย. 2560
18: งาน Pain Workshop
ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่ 28 เม.ย. 2560 (วันที่สอง)
17: งาน Pain Workshop
ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่ 21 เม.ย. 2560 (วันแรก)
16: งานประชุมวิชาการ The 2nd Annual Meeting of Ramathibodi Anesthesia (Intensive Anesthesia 2015)
4-5 เม.ย. 2558 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ
15: ทำบุญวันเกิดคณะฯ
1 พ.ค. 2558
14: พิธีมอบประกาศนียบัตร
วิสัญญีพยาบาล
29 ก.ย. 2557
13(2): งานประชุมวิชาการ "1st Ramathibodi Annual Meeting in Anesthesiology" ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 ม.ค. 2557 (WS)
13(1): งานประชุมวิชาการ "1st Ramathibodi Annual Meeting in Anesthesiology" ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 ม.ค. 2557 (lecture)
12: งาน Workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้าน "Brachial plexus block" 6-9 ม.ค. 2557 11: งานประชุม RAMA-SONO International Conference - "Regional anesthesia and pain intervention" ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
20 ธ.ค. 2556
10: งาน Ramathibodi Surgical Forum ครั้งที่ 9 Harmony in Surgery: Teamwork between Anesthesiologist & Surgeon: Tackling the Surgical Needs
13-15 พ.ย. 2556
09: งานเกษียณอายุราชการ รศ.พญ.ประสาทนีย์ จันทร
และคุณสุพิศ
19 ก.ย. 2555
08: งานมุทิตาจิต ๗๒ ปี
ศ.เกียรติคุณ พญ.เพลินจิตต์ ศิิริวันสาณฑ์
19 ก.ย. 2555
07: งานมุทิตาจิต ๗๒ กะรัต
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
22 เม.ย. 2555
06: งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 20
Quality conference 2556
22-23 ส.ค. 2556
05: งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 19
Quality conference 2555
20-21 ก.ย. 2555
04: งาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
ผศ.พญ.สุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
31 ก.ค. 2556
03: พิธีมอบประกาศนียบัตร
วิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 42
23 ก.ย. 2555
02: อบรมวิจัยเบื้องต้น
วิสัญญีพยาบาล
19 พ.ค. 2555
01: บริเวณภาควิชาฯ