การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 

กระบวนการสนับสนุนด้านการศึกษา: กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ปี 5 

ประกาศใช้! กระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด SLA  ในงานบริการวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

  ข่าวสารและกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
  แกลลอรี่ภาพถ่าย  (ดูทั้งหมด)
Anesthesiology Ramathibodi - RSS feed


   โปรดดูจากตารางที่อยู่ในบอร์ดการศึกษาภาควิชา