You are here

ผลิตภัณฑ์อาหารไอแมค

ผลิตภัณฑ์อาหารไอแมคสำหรับผู้เตรียมรับการตรวจลำไส้โดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
(AIMC Colonoscopy Food Preparation)

     ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท President Rice Products Public Company Limited ได้ร่วมมือกับรศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการ AIMC (ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าร่วมรักษา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ในรูปแบบของโจ๊ก ซุปข้น และซุปใส สำหรับจำหน่ายแก่ผู้เตรียมเข้ารับการตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่หรือตรวจ หามะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Computed Tomography) เพื่อให้ลำไส้ใหญ่สะอาดไม่มีเศษอาหารมาบดบังติ่งเนื้อ หรือความผิดปกติ ผู้เตรียมรับการตรวจต้องรับประทานอาหารอ่อนไม่มีกากเป็นเวลา 2 วันล่วงหน้า และรับประทานยาช่วยในการตรวจและยาระบายที่ทางโครงการ AIMC จัดเตรียมให้

     ที่ผ่านมาผู้เตรียมรับการตรวจมีความกังวล และมีภาระกับการจัดหาและจัดเตรียมอาหารอ่อนที่ไม่มีกากมารับประทาน ดังนั้นโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เตรียมรับการตรวจ ให้สามารถเตรียมความพร้อมของลำไส้ใหญ่ก่อนการตรวจได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แน่นอน ทั้งยังได้รับพลังงานจากอาหารเพียงพอสำหรับกิจวัตรประจำวันในระหว่างช่วง เตรียมความพร้อมอีกด้วย

      ผลิตภัณฑ์อาหารไอแมคสำหรับผู้เตรียมรับการตรวจลำไส้โดยเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์นี้ ได้ผ่านการตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร ประเภท อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จากกองควบคุมอาหาร คณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ที่เตรียมรับการตรวจลำไส้ ครั้งแรก ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 โดยมีผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3 กลุ่ม คือ

  1. โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 37 กรัมต่อซอง มีทั้งหมด 3รสชาติ คือ รสไก่ (Chicken Congee) รสกุ้ง (Shrimp flavor Congee) และรสไข่ (Egg flavor Congee)
  2. ซุปข้นกึ่งสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 19 กรัมต่อซอง มี 2 รสชาติ คือ รสกระเทียม (Garlic flavor Thick Soup) รสผักและเห็ดหอม (Vegetables and Mushroom flavor Thick Soup)
  3. ซุปใสกึ่งสำเร็จรูป มี 2 รสชาติ คือ รสกระเทียม (Garlic flavor Broth) ขนาดบรรจุ 4.7 กรัม และรสผักและเห็ดหอม (Vegetables and Mushroom flavor Broth) ขนาดบรรจุ 3.9 กรัม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด