พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก