พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก