กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ พยาบาล และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)