ขอเชิญร่วมส่งผลงานการแต่งตำรา เพื่อขอรับรางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2563

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล แลพบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งผลงานการแต่งตำรา เพื่อขอรับรางวัลตำรารามาธิบดี ตั่งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563